Preciznost i profesionalnost – garancija za uspješan projekt

Od preliminarnih procjena, preko razvoja projekta, do same izgradnje i puštanja u pogon, profesionalno izvedena tehnička dokumentacija, usluge konzaltinga i detaljan nadzor osiguravaju finalizaciju projekta po najvišim standardima.

Usluge:

 • Idejna rješenja i procjena troškova
 • Studije i elaborati potrebni za izradu projektne dokumentaciju
 • Projektiranje trafostanica visokog/srednjeg/niskog napona
 • Projektiranje kabelske mreže visokog/srednjeg/niskog napona
 • Konzalting tijekom ugovaranja opreme i pripreme tenderske dokumentacije, procjena ponuda
 • Dokumentacija zahtijevana od strane Operatora prijenosnog sustava
 • Konceptualni dizajn
 • Glavni dizajn
 • Radionička dokumentacija
 • Izvedbena dokumentacija
 • Troškovnik
 • Tenderska dokumentacija
 • Nadzor tijekom izgradnje i puštanja u pogon