Preciznost i profesionalnost – garancija za uspješan projekt

Od preliminarnih procjena, preko razvoja projekta, do same izgradnje i puštanja u pogon, profesionalno izvedena tehnička dokumentacija, usluge konzaltinga i detaljan nadzor osiguravaju finalizaciju projekta po najvišim standardima.

Usluge:

  • Idejna rješenja i procjena troškova
  • Studije i elaborati potrebni za izradu projektne dokumentaciju
  • Projektiranje trafostanica visokog/srednjeg/niskog napona
  • Projektiranje kabelske mreže visokog/srednjeg/niskog napona
  • Konzalting tijekom ugovaranja opreme i pripreme tenderske dokumentacije, procjena ponuda
  • Dokumentacija zahtijevana od strane Operatora prijenosnog sustava
  • Konceptualni dizajn
  • Glavni dizajn
  • Radionička dokumentacija
  • Izvedbena dokumentacija
  • Troškovnik
  • Tenderska dokumentacija
  • Nadzor tijekom izgradnje i puštanja u pogon