Zemljina površina – i sve na njoj

Prikaz zemljine površine s postojećom i planiranom infrastrukturom osnovni je dio svih naših projekata. Kombinacija opsežne baze podataka, profesionalnog softvera, znanja i iskustva čini prostorno planiranje našom specijalnošću.Resursi:

 • Georeferencirane satelitske snimke visoke rezolucije
 • Georeferencirani prostorni planovi županija
 • Slojnice – izohipse zahtijevane visinske rezolucije; 5m, 10m, 20m
 • Georeferencirane CLC mape pokrova terena za područje Europe

Naše usluge:

 • Georeferenciranje, prilagodba i transformacija projekcija rasterskih podataka bilo kojeg formata i svrhe (topografske karte, aero snimke, prostorni planovi, katastar…)
 • Vektorizacija – pretvorba rasterskih podataka u vektorske (granice, ceste, ostali infrastrukturni elementi, slojnice-izohipse)
 • 3D vizualizacija terena s analizom visinskih razlika, nagiba terena, insolacije i pokrova terena (ArcGIS)
 • 3D vizualizacija objekata (Google SketchUp)
 • Prikaz georeferenciranih vektorskih i rasterskih podataka u Google Earth-u (topografske karte, mape gradirane po visini i nagibu, katastar, 2D i 3D objekti)
 • Analiza vidljivosti i zona vizualnog utjecaja
 • Animacija i virtualna šetnja