Električna energija pokreće svijet – u regiji mi pokazujemo put

Mjerenja, analize i optimizacije, uz potpuni opseg inženjerskih usluga u elektroenergetici nudimo i usluge konzaltinga za regulatorna pitanja i specifičnosti tržišta električne energije.

Usluge:

 • Studijske analize elektroenergetskih sustava
 • Optimizacija elektroenergetskih sustava
 • Mjerenja u elektroenergetici
 • Planiranje razvoja prijenosnih i distribucijskih mreža
 • Projektiranje relejne i prenaponske zaštite i uzemljenja
 • Preliminarna rješenja priključka na mrežu i konzalting
 • Specijalizirane studije priključka na mrežu
 • Analize sustava i studije mogućnosti integracije obnovljivih izvora energije
 • Znanstvenoistraživačke studije
 • Konzalting vezan za regulatorna pitanja u elektroenergetici
 • Konzalting vezan za tržište električne energije (trgovina i opskrba)
 • Energetska učinkovitost
 • Vođenje projekata u elektroenergetici
 • Studije izvodljivosti
 • Upravljanje rizicima